Molitev za: osvoboditev, notranje, telesno ozdravljenje, darove Svetega Duha

Človek je enota duha, duše in telesa (KKC 362-368). Zato potrebuje odrešenje na vseh teh področjih svojih razsežnosti:

  1. DUH – zakrament svete spovedi: molitev za osvoboditev in za dar Svetega Duha
  2. DUŠA – zakrament svete spovedi in bolniškega maziljenja: molitev za notranje ozdravljenje
  3. TELO – zakrament bolniškega maziljenja: molitev za telesno ozdravljenje

Povezane objave:

Kako naj opravim življenjsko spoved

Molitev za notranje ozdravljenje

Kontakt za molitev duhovnika:

Kontakt: Peter Nastran