Kako naj opravim življenjsko spoved?

Print Friendly, PDF & Email

Precej ljudi me je vprašalo, kako naj opravijo življenjsko spoved. “Verjetno rabiš kakšno pomoč, da se spomniš vsega?” Življenjska spoved pomeni celoviti pregled življenja ali življenjskega obdobja, ki ga želimo položiti pred Gospoda. Takšno spoved navadno opravimo pred ključnim življenjskim dogodkom: pred poroko, ob preizkušnjah in življenskih spremembah: spreobrnjenje, bolezen, ločitev in podobno. Lahko je razlog zato zavedanje, da so bile naše spovedi površne in neiskrene in želimo dati še enkrat vse na plano tako kot je! Gospod Jezus Sveti Favstini razlaga, da je sveta spoved prestol največjih milosti, to je sodišče usmiljenja! Ni potrebno iti na dolga romanja. Potrebno je le iskreno zaupati se pri spovedi. Pri sveti spovedi prejmemo vse možne milosti.

Za dobro spoved moramo moliti. Ali pa nam je dobro spoved izprosil kdo drug. Moliti je potrebno, ker je to milost od Boga in ne le naše dejanje. Poleg potrebnih korakov za dobro spoved je potrebno moliti za spovednika in verovati, da po njem deluje sam Jezus. Molimo naprimer: “Gospod Jezus, sedaj se želim srečati s teboj pri tem zakramentu ljubezni in usmiljenja. Prosim bodi res ti tam in deluj po duhovniku. Ti me sprejmi, ti mi govori in mi kaži pot.” Pri sveti spovedi je pomembno razpoloženje srca – zaupanje. Bodimo sproščeni, naravni, preprosti. Sveti Duh naj deluje na nas in v nas in nas blagodejno ozdravlja. Pri sveti spovedi lahko Jezus mistično deluje po duhovniku. Vse kar se dogaja vodi Božja previdnost. Pri spovedi pa lahko naletimo tudi na človeške težave, nerazumevanja in prepreke tako s strani spovedanca, kot spovednika, zato je pomembna izročitev v veri da bo nad vsem delovala milost. Posebna milost je, da je v Cerkvi spoved v takšni obliki – da prejmemo tako nazorno potrditev, da so nam grehi resnično, za vselej in popolnoma odpuščeni. Da dobimo jasno usmeritev, s tem pa tudi mir in gotovost, da nas Bog ljubi.

Ali vemo, da nas Bog neizmerno ljubi?  Bog nas pri sveti spovedi ljubi in vedno bomo prejeli čudovite milosti.

Za dobro spoved je potrebnih pet reči:

  1. Izpraševanje vesti: molimo za spoznanje grehov, molimo k Svetemu Duhu, k Devici Mariji, k angelom in svetnikom. Vest si izprašamo s pomočjo obrazcev, vprašanj. Tudi s pomočjo desetih Božjih zapovedi, cerkvenih zapovedi, s premišljevanjem našega odnosa do Boga, soljudi. S premišljevanjem, kako poteka naše življenje, kako spolnjujemo dolžnosti svojega stanu.
  2. Iskreno kesanje: najbolje je, da se grehov res iz srca in iz ljubezni do Boga kesamo.
  3. Trden sklep: odločno sklenemo, da se grehom odpovemo, da se bomo borili zoper greh. Ponižno pa zaupamo v Božjo milost.
  4. Spoved pred duhovnikom: pomembno je izgubiti tremo in predsodke, da se spovemo iskreno, brez olepšavanj,  da je naša spoved ponižna in da smo pokorni spovednikovim navodilom.
  5. Pokora: pokoro opravimo po navodilu spovednika. Lahko ji še kaj dodamo iz ljubezni do Boga, predvsem z izkazovanjem usmiljenja.

Tukaj boste našli gradiva za izpraševanje vesti:

Obrazec 1
Obrazec 2
Obrazec 3
Obrazec 4
Obrazec 5